Tjenester

Vi tilbyr revisjonstjenester og ulike rådgivningstjenester, herunder:

  • Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap
  • Bistand innen regnskap, skatt og avgift
  • Stiftelse av selskap
  • Omorganisering av virksomhet, for eksempel fusjon/fisjon
  • Arv og generasjonsskifter
  • Verdsettelse av virksomhet

Revisjonsselskapet
Magne Volden AS


Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 922 30 506

Magne Volden:
Tlf 922 30 506
magne@volden-revisjon.no
Nataliya Sæheim:
Tlf 998 56 414
nataliya@volden-revisjon.no