Tjenester

Vi tilbyr revisjonstjenester og ulike rådgivningstjenester, herunder:

  • Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap
  • Bistand innen regnskap, skatt og avgift
  • Stiftelse av selskap
  • Omorganisering av virksomhet, for eksempel fusjon/fisjon
  • Arv og generasjonsskifter
  • Verdsettelse av virksomhet