Revisjon og rådgivning

Vi er et revisjonskontor med 2 ansatte. Virksomheten ble etablert i 1987, og vi har således lang erfaring innen revisjon og revisjonsrelatert rådgivning.

Kundene er små og mellomstore bedrifter i Midt Norge, og virksomheten har vært stabil med langvarige kundeforhold.

Vår filosofi er å yte god service til eksisterende og nye kunder innenfor de rammer revisjonsprofesjonen arbeider, og bidra til at bedriftenes regnskapsmessige rapporter er informasjon som brukerne kan stole på.

Vi ønsker å bistå våre kunder på best mulig måte, og har lagt vekt på å holde et høyt faglig nivå på våre tjenester. Selskapet er ikke knyttet til noen kjede, men som medlem av Den norske Revisorforening har vi tilgang til faglig ekspertise både innen regnskap, skatter og avgifter, og andre revisjonsrelaterte fagområder ved behov.

Vi er lokalisert på Tiller, ca 9 km sør for Trondheim sentrum.

Tjenester
Klikk her for oversikt.
Kontakt oss

Revisjonsselskapet
Magne Volden AS

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 922 30 506
Magne Volden mobil: 922 30 506
magne@volden-revisjon.no
Nataliya Sæheim mobil: 998 56 414
nataliya@volden-revisjon.no
Den norske Revisorforening